Home
Indie 2014
IMG 2348
IMG 2357
IMG 2295
IMG 2304
IMG 2327
IMG 2522
IMG 2392
IMG 2396
IMG 2404
IMG 2485
IMG 2492
IMG 2475
IMG 2476
IMG 2487
IMG 2433
IMG 2440
IMG 2512
IMG 2535
IMG 2546
IMG 2564
IMG 2659
IMG 2852
IMG 2881
IMG 2867
IMG 2875
IMG 2920
IMG 2879
IMG 2913
IMG 2950
IMG 2952
IMG 2999
IMG 3012
IMG 3078
IMG 2984
IMG 3157
IMG 3106
IMG 3132
IMG 3170
IMG 3145
IMG 3201
IMG 3259
IMG 2828
IMG 2938
IMG 2924
IMG 2932
IMG 2733
IMG 2755
IMG 2766
IMG 2802
IMG 2805
Top of page
Dharmsala, respektive její část, batůžkářské centrum McLeodGanj.
V Dharmsale sídlí Ústřední tibetská správa, je zde Tsuglagkhang, největší tibetský klášter mimo Tibet či malé, ale pěkné muzeum.
V Dharmsale je možno potkat i současného dalajlámu Tändzina Gjamccha.
Džampal Ngawang Lozang Ješe Tändzin Gjamccho, 14. tibetský dalajlama. Symbol a legenda.
Motlitební mlýnky mají nejrůznější velikost, měly by se roztáčet určeným směrem a jsou k vidění na každém rohu.
Vesnice Kalpa nedaleko Rekong Pao, oblíbená zastávka na cestě z a do údolí Spiti.
Procesí v ulicích Kalpy.
Navzdory některým teoriím nejde o převoz atomové hlavice, nýbrž o průvod související se svatbou. Prý.
Chrám v Kalpě, v pozadí Kinnaru Kailash.
Vesnice Kalpa se nachází v nadmořské výšce zhruba 3000m, hora Kinnaru Kailash v pozadí má šest a půl kilometru.
Podvečer v Kalpě, Kinnaru Kailash, zvonek a měsíc.
Na vratech chrámu v Kalpě jest jasně vidět, že zdejší dřevořezbáři mají smysl pro detail.
Další dřevořezba z chrámu v Kalpě prokazuje, že zdejším ženštinám drží vlasy na hlavě vskutku pevně.
Vesničanka přemítající o rozbíjení atomového jádra. Nebo přemýšlí, co k večeři. O přemýšlení nic nevím, tak kdoví, jak to je.
Kalpské ženy nenechají na pokoji žádného muže a vrhají na ně laškovné pohledy.
Baculaté tváře nejsou výsadou starších ženštin, které za svůj život evidentně přebytkem jídla a nedostatkem práce netrpěly.
Pán v chrámu omámen množstvím obětin a kouřem z vonných tyčinek.
Ženštiny jednoucí na svatbu ve vesnici Shipkila se krášlí na zastávce autobusu.
Etnická diverzita v údolí Kinnaur skýtá pastvu pro oči milovníků nejrůznějších krojů a ozdob.
Šance ulovit ženštinu je v údolí poměrně vysoká. Poměr ženštin a mužů je v údolí Kinnaur zhruba 850 ku 1000, na základě sčítání obyvatel z roku 2011.
Údolí Spiti a zdejší silnice. Až na výjimky (které ovšem stojí za to) je cesta kupodivu relativně bezpečná a navíc je stále více úseků opraveno, asfaltováno a opatřeno někde dokonce svodidly.
Údolí Spiti, terasovitá pole a klášter Dhankar. Pěkně je vidět soutok řek Pin a Spiti.
Vesnice Dhankar je zajímavá jen svou polohou a přítomností kláštera. Továrna na výrobu čínských polévek například úplně chybí.
Pohled z kláštera na vesnici Dhankar.
Vesnice Dhankar, pohled z kláštera. Jako všude kolem, i zde jsou stovky motlitebních praporků.
Údolí Spiti, klášter Dhankar a motlitební praporky.
Pokoj mnichů v klášteře Dhankar. Ten předmět u bubnu není vibrátor, jak se domnívá jistá má známá, nýbrž slouží k bubnování.
Jezero Dhankar, za ním malá gompa a v pozadí sedmitisícové kopce.
Autobus z Kazy do Kibberu je plný malých šklebáků, odrostlejších dívčin i turistů.
Dívčina vracející se ze školy, zapatlané sklo autobusu a pěkná svastika.
Kibber v noci. Pěkná vesnice ležící ve výšce 4270m nad mořem.
Pohled na vesnici Kibar z vesnice Kibber. Ehm.
Pole v údolí Spiti.
Klášter Ki, pravděpodobněji nezjznámější klášter v celém údolí Spiti.
Klášter Ki byl založen v 11. století a v součastnosti v něm žijí tři stovky mnichů, nejvíce v historii.
Konec ranních modliteb v klášteře v Ki.
Výzdoba na střechách kláštera Ki.
Mniši kláštera Ki jsou na návštěvníky zvyklí. V útrobách je ukryto nemálo spisů a starých knih a všudypřítomné jsou obrázky dalajlámy, jak jinak. V klášteře je dokonce možno se i ubytovat v jednoduchých cimrách pro čtyři nocležníky.
Pole v údolí Spiti, pohled z kláštera Ki.
Kýčovitě pěkné údolí Spiti. I jedincům neholdujícím zrovna přírodním krásám se zde často rozlije po tváři nadšený úsměv.
Údolí Spiti, v pozadí staré cesty, v popředí moderní horská skorodálnice.
Kaza, městečko v údolí Spiti v nadmořské výšce přibližně 3800m.
Klášter v Kaze v době puji.
Puja v Kaze. Puja, alias púdža, jest obřad uctívání, který v chrámových podmínkách často dosahuje nejroztodivnějších podob.
Toto nejsou fotbaloví fanoušci, nýbrž trumpetisti v době puji.
Ranní výuka.
Filharmonie města Kazy preluduje v místním klášteře.
Hodina anatomie, její praktická část. Klášter v Kaze.
Snídaně v klášteře v Kaze.
Pilní studenti hledí do objektivu tlustého výletníka.